Zgodnie z zapisami Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie województwa małopolskiego obowiązują następujące ograniczenia:

  • do 30 kwietnia 2024 r. konieczna jest wymiana bezklasowych kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, tzw. kopciuchów,
  • do końca 2026 r. należy wymienić kotły, które spełniają tylko podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • kocioł klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można użytkować bezterminowo.

Więcej informacji > zobacz

Możesz skorzystać z dofinansowania do wymiany kotła, termomodernizację (np wymianę okien, ocieplenie ścian, modernizację systemu wentylacji itp) w ramach Programu Czyste Powietrze:

  • strona internetowa > zobacz
  • ulotka Program Czyste Powietrze (do pobrania) > zobacz
  • Broszura Programu Czyste Powietrze (do pobrania) > zobacz
  • telefoniczna infolinia ogólnopolska 22 340 40 80
  • punkt kontaktowy Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miasta/Gminy

Dodatkowo możesz skorzystać z odliczenia wydatków na ten cel w rocznym zeznaniu podatkowym PIT >zobacz