Tauron Dystrybucja prowadzi kontrole mikroinstalacji fotowoltaicznych z powodu nadużyć klientów – poinformowała spółka w poniedziałek.

Tauron Dystrybucja w poniedziałkowym komunikacie zwrócił uwagę, że odwrócenie przepływu energii, szczególnie w słoneczne dni powiązane z brakiem autokonsumpcji po stronie wytwórcy, skutkuje problemami napięciowymi, które wpływają na znaczny wzrost liczby reklamacji klientów. Dodano, że „klienci zgłaszają, że w słoneczne dni często wyłącza się ich falownik”.

Wpływające do spółki reklamacje wskazują, że niektórzy klienci zmieniają ustawienia trybu pracy falownika, aby móc generować więcej energii. „Takie działanie jest niezgodne z prawem i stwarza zagrożenie dla wszystkich mikroinstalacji pracujących w okolicy oraz urządzeń wszystkich osób zasilanych z danego obwodu” – zaznaczył Tauron Dystrybucja.

Aby wyeliminować przypadki stosowanych przez właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych działań niezgodnych z prawem, spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu kontroli mikroinstalacji. „Sprawdzamy poprawność montowanych mikroinstalacji przyłączonych do naszej sieci pod trzema względami: przekroczeń mocy zainstalowanej, przekroczeń napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej oraz wprowadzania energii do sieci bez zawartej umowy” – poinformowała rzeczniczka spółki.

Źródło, zobacz więcej > https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/energetyka-tauron-dystrybucja-prowadzi-kontrole-mikroinstalacji-fotowoltaicznych-7300544