W zeznaniu  podatkowym  za 2019  r będzie można   odliczyć   od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych część  kosztów  zakupu   materiałów, urządzeń i usług związanych  z termomodernizacją tj. m.in. prace  termomodernizacyjne (ocieplenia ścian, wymiana okien, modernizacja cwu, co) montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych instalacji fotowoltaicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29…

Czytaj więcej