Podczas wizyty wstępnej przed montażem uzgadniana jest min:

  • lokalizacja elementów instalacji
  • trasa prowadzenia przewodów

Zakres inwestycji obejmuje prowadzenie przewodów przy użyciu specjalnych uchwytów, także na zewnątrz budynku.

Zakres prac nie obejmuje przygotowania kanałów (np. w już ocieplonej elewacji) w których mogłyby się zmieścić przewody solarne, zakupu koryt technicznych.

Niemniej jednak jeżeli Właściciel nieruchomości w własnym zakresie:

  • przygotuje na uzgodnionej z Wykonawcą trasie kanał, bruzdę w elewacji
  • zakupi koryto techniczne w którym można umieścić przewód solarny na zewnątrz budynku

Firma wykonawcza zamontuje przewody bez pobierania dodatkowych środków pieniężnych.

Przewody solarne na zewnątrz budynku w korycie na w korycie elektrycznym

Przewody solarne na zewnątrz budynku prowadzone w kanale wykonanym z rynny spustowej