Prosumenci w ostatnich dwóch latach złożyli do Urzędu Regulacji Energetyki kilkaset skarg na operatorów sieci elektroenergetycznej, do której przyłączone są ich instalacje fotowoltaiczne.

Większość skarg dotyczy wyłączania się instalacji fotowoltaicznych w okresach największego nasłonecznienia przede wszystkim na odcinakach sieci na których przyłączone jest wiele instalacji fotowoltaicznych.

W latach 2021-2022 wpłynęło do oddziałów terenowych Urzędu Regulacji Energetyki ogółem łącznie 1465 skarg z czego najwięcej z województwa małopolskiego 157 skarg.

Źródło: www.gramwzielone.pl

Więcej informacji > zobacz