W najbliższą sobotę 30.04.2022 r. na placu targowym w Suchej Beskidzkiej podczas targów kwiatowych odbędzie wydarzenie pt. „Porozmawiajmy o KLIMACIE”, start godzina 9:00.

Podczas wydarzenia będziemy rozmawiać o przyczynach zmian klimatu, skutkach postępujących zmian oraz o tym co możemy robić na co dzień dla ochrony klimatu. Będziemy podkreślać jak ważna dla środowiska jest #ochrona_ptaków.

Ptaki są ważnym elementem naszego ekosystemu, wywierają bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Są one  naszymi sprzymierzeńcami, tępią szkodniki, zjadają owady, które mogą wyrządzać szkody w uprawach ogrodniczych. Rozsiewają także wiele gatunków roślin.

Stwarzajmy warunki przyjazne dla ochrony ptaków!

Wprowadzajmy nawyki przyjazne dla ochrony klimatu!

Mówi się, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. A kilka? 

Warto zacząć od siebie, wprowadzać nowe nawyki i uczyć swoje dzieci dobrych praktyk.

Podczas wydarzenia będziemy przekazywać:

  • budkę lęgową dla ptaków* lub
  • torby bawełniane*

*ilość ograniczona (rodzina może otrzymać jedną budkę lęgową lub torbę bawełnianą)

Warunkiem otrzymania budki lęgowej dla ptaków lub torby bawełnianej jest przekazanie:

  • makulatury lub
  • nakrętek plastikowych lub
  • zużytych baterii
  • wypełnienie ankiety

Zapraszamy

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Wydział Środowiska

Wydarzenie realizowana jest w ramach programu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’ / LIFE-IP-EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 /PL/000005 sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.