W Operze Krakowskiej w dniu 30 marca odbyła się uroczysta gala „Fundusze z kulturą”, która była podsumowaniem plebiscytu „Fundusze europejskie są w Małopolsce”. Funduszowy plebiscyt zorganizowany jesienią ubiegłego roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pozwolił na wyłonienie najlepszych zdaniem mieszkańców inwestycji w naszym regionie zrealizowanych od 2014 r. przy wykorzystaniu środków unijnych.

W internetowym głosowaniu mieszkańcy województwa wybierali swoich faworytów w poszczególnych powiatach. Mieszkańcy powiatu postanowili wyróżnić zrealizowany przez Powiat Suski Wydział Środowiska  „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, powiatu suskiego – solary, fotowoltaika, pompy ciepła”.

Źródło Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM)

Pamiątkową statuetkę oraz dyplom od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki odebrał Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Jan Banaś.

Podczas Sesji Rady w dniu 31 marca Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Jan Banaś przekazał statuetkę na ręce Naczelnika Wydziału Środowiska realizującego projekt. Statuetkę dedykujemy : wszystkim Uczestnikom programu oraz osobom zaangażowanym w jego realizację.

Ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego Powiat  Suski  Wydział Środowiska  pozyskał  15 259 568 zł, udział gmin w programie wyniósł 2 646 058 zł. W ramach programu w latach 2019-2021 we wszystkich gminach wykonano ogółem 1365 instalacji solarnych, 841 instalacji fotowoltaicznych, 89 powietrznych pomp ciepła.