W związku z zapytaniami mieszkańców zawartymi w ulotce

dotyczącymi spotkania w Starostwie poniżej przedstawiam oświadczenie