W związku z intensywnymi opadami deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach na południu Polski, wzrosło zagrożenie osuwiskowe. Należy się spodziewać uaktywnienia istniejących i powstania nowych osuwisk.

Państwowa Służba Geologiczna (PSG) – Centrum Geozagrożeń ostrzega o możliwości uruchomienia się osuwisk w związku z trwającymi od kilku dni w południowej Polsce intensywnymi opadami deszczu. Dotyczy to przede wszystkich obszarów, na których suma opadów w okresie 7 dni osiąga wartości 100 mm na metr kwadratowy lub więcej. Lokalnie zanotowano już takie opady na południu województwa śląskiego i w województwie małopolskim. Na Podhalu w rejonie Ratułowa i Nowego Bystrego wartość 100 mm została nawet przekroczona.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB na Śląsku i w Małopolsce można spodziewać się kolejnych intensywnych opadów deszczu przekraczających w sumie w ciągu tygodnia 150 mm. IMGW wydało już dla tych rejonów kraju ostrzeżenie drugiego stopnia.