W związku z zapytaniami Uczestników projektu dotyczącymi montażu falowników instalacji fotowoltaicznych oraz rozdzielnic prądowych na zewnątrz budynku informujemy, że zarówno falownik jak i rozdzielnice posiadają normę szczelności IP 65 ( oznaczenie jest uwidocznione na wymienionych elementach), które umożliwiają ich montaż na zewnątrz budynków.

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie oznaczenia normy szczelności IP

Normy szczelności IP (Ingress Protection Rating) zostały stworzone przez Europejski Komitet Normalizacji Elektroniki w celu sklasyfikowania urządzeń elektronicznych pod względem przydatności do pracy w warunkach narażenia na niepożądane czynniki takie jak pył, czy woda.

Normy szczelności – zestawienie oznaczeń kodu IP (zgodnie z PN-EN 60529:2003)

Pierwszy znak kodu IP (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi

 • 0 – brak ochrony
 • 1 – ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)
 • 2 – ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
 • 3 – ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)
 • 4 – ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
 • 5 – ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia
 • 6 – całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody

 • 0 – brak ochrony
 • 1 – ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
 • 2 – ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° od pionu
 • 3 – ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 60° od pionu
 • 4 – ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
 • 5 – ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
 • 6 – ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
 • 7 – ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią
 • 8 – ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
 • 9 – ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050.