Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach rządowego projektu Moja Woda.

W ramach programu „Moja Woda”, można będzie uzyskać dotację do 6 tys. zł, obejmujących do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji.

Warunki:

  • minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł,
  • minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3.

Wnioski o dofinansowanie składane są za bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie

Pieniądze z NFOŚiGW należy przeznaczyć na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących.

W zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

Aby uzyskać dofinansowanie należy:

  • zarejestrować konto na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie
  • wypełnić wniosek
  • przesłać wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie
  • zrealizować przedsięwzięcie do 30.06.2024 r.
  • złożyć dokumenty rozliczeniowe do 30.07.2024 r.

Więcej informacji, kontakt > zobacz

Przygotowanie i wysłanie wniosku zajmuje nie więcej niż 30 minut.