W ramach oszczędności projektowych uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na wykonanie dodatkowych 295 instalacji fotowoltaicznych

Koszt inwestycji : 4 681 352 zł

Wysłano zaproszenia do podpisania umów do kolejnych osób znajdujących się na liście rezerwowej.

Przewidujemy zakończenie :

  • podpisywania umów do 30.04.2021 r
  • prac montażowych do 28.09. 2021 r.

Nie przewidujemy prowadzenia dodatkowego naboru uczestników.