Zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023r. poz. 1441 ogłoszony dnia 27 lipca 2023 r. od 18 września 2023 r. rusza nowy system teleinformatyczny obsługujący centralną ewidencję emisyjności budynków na zasadach, o których mowa w art.62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane.

Nowy system CEEB wymaga od mistrza kominiarskiego m.in. wykonania kontroli przewodów kominowych oraz obowiązkowej inwentaryzacji budynku.

W związku z planowanym wprowadzeniem systemu elektronicznego kontroli kominiarskiej kominiarz nie wystawi protokołu pokontrolnego w formie papierowej tylko w formie e-protokołu.

Protokoły wystawione od 18 września 2023 w formie papierowej będą nieważne

O protokół będą mogli mieszkańcy wystąpić do zakładu kominiarskiego po przeprowadzonej kontroli i wówczas zostanie taki dokument wysłany na adres e-mail lub można pobrać go samodzielnie ze strony zone.gunb.gov.pl

Więcej informacji na stronie https://zone.gunb.gov.pl/pl/dla-obywatela

W zakładce znaleźć można następujące usługi min:

  • zamów przegląd przewodów kominowych
  • sprawdź osobę uprawnioną
  • pobierz deklarację lub protokół