Wznawiamy podpisywanie umów na dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac – Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek, 33-395 Chełmiec, Trzetrzewina 320, z którym podpisano umowę w dniu 16.12.2020 r. na okres do 30.07.2021 r

Koszty ogółem unieszkodliwiania i transportu 1 tony  odpadów  zawierających azbest (bez dofinansowania) wynoszą 316,80 zł netto (342,14 zł brutto przy VAT 8%),

Dofinansowanie 78,7 % kosztów ogółem.

Bliższe informacje > zobacz