Przedstawiamy symulacje pracy, ilości wyprodukowanej energii przez instalacje fotowoltaiczne montowane w ramach projektu w zależności od mocy instalacji i usytuowania względem stron świata > zobacz

W przypadku instalacji 3,36 kWp symulacje wykonano dla instalacji z inwerterem jednofazowym oraz trójfazowym.

Energia fotowoltaiczna wyprodukowana przez układ podana jest w przedostatnim wierszu symulacji ( str.7). Porównanie ilości wyprodukowanej energii w zależności od położenia względem stron świata może ułatwić podjęcie decyzji co do miejsca montażu paneli PV.

Symulację przeprowadzono przy użyciu programu PV*SOL 7.0(R5) Valentin Software (GmbH)