W lutym przeprowadzono spotkania w Parafiach Powiatu Suskiego.  W spotkaniach uczestniczyli Proboszczowie, przedstawiciele Powiatu Suskiego tj. Doradca ds. klimatu i środowiska Paulina Tokarz-Mansour oraz Naczelnik Wydziału Środowiska Paweł Dyrcz.

Podczas spotkania poruszano z Księżmi tematy ochrony środowiska oraz tego jak ważne jest podnoszenie świadomości ekologicznej Mieszkańców. Przedstawiono Proboszczom projekt informacji pt. „Bóg daje życie, smog je odbiera”.

Źródło: www.sucha-beskidzka.pl

W treści przekazanego dokumentu zamieszczono również informacje  o możliwości skorzystania przez Mieszkańców z dofinansowania do wymiany kotłów z projektu rządowego „Czyste Powietrze” oraz możliwości odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów zakupu nowego pieca.

Ilość spotkań: 26. Odbiór przekazywanych informacji przez przedstawicieli Starostwo był bardzo pozytywny tylko jedna Parafia odmówiła przeczytania w Kościele informacji.

Według danych podanych przez Proboszczów ilość Parafian Uczestniczących we mszy świętej niedzielnej w Parafiach Powiatu Suskiego to 24 130 Wiernych, w Parafii Przenajświętszej Trójcy Świętej w Jordanowie zamieszczono artykuł o treści przekazanej informacji w biuletynie o nakładzie 800 szt.