Źródło: cio.com

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono firmę która ubezpieczy 2000 instalacje, wykonane w ramach projektu.

Szczegóły postępowania przetargowego >zobacz

Zgłoszenia do ubezpieczenia następować będzie sukcesywnie wraz wykonaniem, odebraniem instalacji oraz ich zafakturowaniem.

Instalacje ubezpieczać będzie firma UNIQA.

W chwili obecnej przekazano do ubezpieczenia 655 instalacji ( w tym 89 pomp ciepła, 92 instalacje fotowoltaiczne, 474 instalacje solarne)

Okres ubezpieczenia – do 14.07.2025

Wysokość składki za wymienione instalacje : 54 747 zł