Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Powiatu Suski do udziału w XV konkursie plastycznym pt. „Wymień kocioł – dbaj o środowisko, zdrowie swoje i sąsiadów”

Zgodnie z wymogami uchwały antysmogowej  (Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 styczna 2017 r)   kotły pozaklasowe (w przeważającej części nie posiadają podajnika opału)  na węgiel lub drewno muszą być wymienione do końca 2022 roku.

Więcej informacji o uchwale antysmogowej > zobacz

Terminy wymiany kotłów w zależności od ich klasy > zobacz

Konkurs połączony jest z zbiórką zużytych baterii.

Planujemy druk wielkoformatowy przynajmniej jednej z prac (wraz z informacją o autorze) i umieszczenie go na tablicy w miejscu ogólnodostępnym.

Termin nadsyłania prac 31.03.2022 r.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody o łącznej wartości około 2000 zł. Do oceny prac zostaną zaproszeni Ekodoradcy z Gmin / Miast Powiatu Suskiego oraz Artysta Plastyk.

Planowany termin wręczenia nagród : do 17 czerwca 2022 r.

Bliższe informacje : Doradca ds. klimatu i środowiska mgr Paulina Tokarz- Mansour (tel. 33 8757 938)

Konkurs organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Wydział Środowiska   w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE IP-EKOMAŁOPOLSKA pn. „Wdrażanie Regionalnego Planu  Działań dla klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”/ LIFE – IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005

Zapraszamy do udziału w konkursie