Informujemy, że podstawą realizacji, rozliczeń jakichkolwiek projektów (np. wymiana kotłów, montaż instalacji fotowoltaicznych) realizowanych przez Powiat Suski jest podpisanie umowy z Mieszkańcem Powiatu.

Powiat Suski nie upoważniał jakiejkolwiek osoby do pobierania jakichkolwiek środków finansowych na poczet realizacji projektów, pośrednictwa w uzyskaniu dofinansowania.

Jedynie w przypadku montażu instalacji fotowltaicznych , po podpisaniu umowy z Powiatem , podczas audytu określającego możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych Mieszkaniec może zdecydować się na odpłataną rozbudowę instalacji poprzez zawarcie umowy wg wzoru > zobacz

Prace audytowe prowadzi osoba upoważniona Pan Tomasz Ciebień posiadająca pisemne upoważnienie.