źródło: cio.com

Ogłoszono przetarg na grupowe ubezpieczenie instalacji montowanych w ramach Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego obejmującego wykonanie:

  • 1364 instalacje solarne
  • 564 instalacje fotowoltaiczne
  • 89 pompy ciepła

Środki z ubezpieczenia mają zapewnić usuwanie uszkodzeń instalacji w okresie 5 lat, które wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy robót (np. wyładowania atmosferyczne, przepięcia elektryczne itp)

Powiązanie ubezpieczenia instalacji z zawarciem umów na usuwanie usterek pozagwarancyjnych ma na celu ułatwienie obsługi zgłoszeń pozagwarancyjnych.

Okres ubezpieczenia 5 lat.

Termin składania ofert – 8.05.2020 r.

Szczegóły postępowania przetargowego >zobacz