Przypominamy  o terminie wpłaty   III raty za  wykonanie instalacji   fotowoltaicznej, który dla  większości   z Uczestników  projektu przypada na 31.01.2020 r.

Ostateczna  wysokość  i termin wpłaty III  raty  zostały określone   w piśmie  przekazanym  podczas  spotkań  z Mieszkańcami

W  przypadku   instalacji  montowanych  poza budynkiem mieszkalnym (np. garaż, grunt, budynek gospodarczy)   wysokość  III  raty  została skorygowana późniejszym  pismem  z uwagi  na  zmianę  przepisów podatkowych , które   ujednolicają  stawkę podatku VAT.