Od  ogłoszonych   w dniu 29.07.2019 r.  wyników postępowania  przetargowego związanego z  zakupem i montażem  2000 instalacji  odnawialnych źródeł  energii  przeznaczonych dla Mieszkańców  Powiatu Suskiego:

  • 1365 instalacji solarnych
  • 546  instalacji  fotowoltaicznych
  • 89 pomp ciepła

w zakreślonym ustawą  prawo zamówień  publicznych  nie  wniesiono  odwołań    w związku z  tym:

  • wezwano  Wykonawców   do przedstawienia potwierdzenia  wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umów
  • wyznaczono  termin podpisania  umów  z  Wykonawcami  na 22.08. 2019 r.  godz. 12.00

Po podpisaniu   umów  z wykonawcami  planujemy   organizacje  szkoleń, spotkań   z  Mieszkańcami  na których przedstawione zostaną  szczegóły związane z realizacją projektu.

Zadanie   zostało dofinansowane  przez Małopolski Regionalny Program Operacyjny  w ramach środków Unii Europejskiej. Dodatkowo  samorządy:  Budzowa, Bystrej-Sidziny, Miasta Jordanowa , Gminy Jordanów, Stryszawy , Zawoi  dodatkowo dofinansują  wymienione zadania dla swoich mieszkańców.

Bliższe informacje  o projekcie  > zobacz