W  dniu  10.06.2019 r. otwarto  oferty  w przetargu  dotyczącym wykonania :   instalacji  solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła przeznaczonych   dla  2000 rodzin z Powiatu Suskiego.

Przetarg podzielono  na  trzy części (tabela poniżej).

Na realizację  zadania   przeznaczono  następujące   środki :

Nr  części Nazwa części Ilość  instalacji Kwota  netto  PLN (bez  VAT) Kwota brutto PLN (z VAT)
I Instalacje  solarne 1365 16 782 592,59 18 195 616,61
II Pompy ciepła 89 799 351,72 867 341,52
III Instalacje  fotowoltaiczne  546 7 598 861,11 8 268 372,77

W   ramach  postępowania  wpłynęło  13  ofert  od  9  Wykonawców w następującym  zakresie cenowym (ceny brutto) :

  •  instalacje  solarne  ( 5 ofert)   – od  około   14,3 mln  –  do około  18,9 mln zł  
  •  pompy  ciepła  (3 oferty)  –  od około  0,7 mln zł –  do około  1,09 mln zł
  • instalacje fotowoltaiczne  (5 ofert) – od około   7,5 mln zł –  do około 10,9 mln zł

W  ramach  przedstawionych ofert   (w zakresie każdej   z części)  znajdują się  o oferty  o cenie niższej niż zarezerwowana  na ten cel przez   Powiat.

W chwili obecnej przystępujemy do  oceny  złożonych ofert.

Przewidywany  termin wyłonienia   Wykonawcy/ Wykonawców  –  około 30.06.2019 r. 

Jednocześnie  informujemy, że wymieniony termin może  ulec  zmianie z uwagi na ewentualne odwołania wniesione przez potencjalnych wykonawców.