Ogłoszono   wyniki  postępowania  przetargowego związanego z  zakupem i montażem  2000 instalacji  odnawialnych źródeł  energii  przeznaczonych dla Mieszkańców  Powiatu Suskiego:

  • 1365 instalacji solarnych
  • 546  instalacji  fotowoltaicznych
  • 89 pomp ciepła

Od  wyników  postępowania  przetargowego  zgodnie  z zapisami  ustawy  prawo zamówień  publicznych  przysługuje  10  – dniowy   termin  wniesienia odwołania, co  może  wpłynąć  na  ostateczny termin podpisania umów z wykonawcami. Jeżeli  w zakreślonym powyżej terminie  nie  zostanie złożone   odwołanie  umowy z wykonawcami będą podpisane  około  9 sierpnia  2019 r.  

Wyniki  postępowania  przetargowego > zobacz

Po podpisaniu   umów  z wykonawcami  planujemy   organizacje  szkoleń, spotkań   z  Mieszkańcami  na których przedstawione zostaną  szczegóły związane z realizacją projektu.

Zadanie   zostało dofinansowane  przez Małopolski Regionalny Program Operacyjny  w ramach środków Unii Europejskiej. Dodatkowo  samorządy:  Budzowa, Bystrej-Sidziny, Miasta Jordanowa , Gminy Jordanów, Stryszawy , Zawoi  dodatkowo dofinansują  wymienione zadania dla swoich mieszkańców.

Bliższe informacje  o projekcie  > zobacz