Rozbudowa instalacji   fotowoltaicznej

Odpowiadając  na    wnioski   Uczestników   programu  informujemy, że  osoby   biorące  udział  w projekcie  będą mogy  zlecić  Wykonawcy   rozbudowę  instalacji.

Koszt  rozbudowy  ponosi w całości zlecający.

W celu rozbudowy  instalacji należy:

a)       zgłosić chęć  rozbudowy instalacji  Wykonawcy  podczas pierwszej wizyty

b)       podpisać umowę  z Wykonawcą .Umowę będą Państwo mogli podpisać podczas pierwszej wizyty Wykonawcy.  Udostępniamy  wzór  umowy    >zobacz

c)       uiścić  opłatę  za rozbudowę instalacji na konto Wykonawcy  wskazane  w umowie. Opłatę należy dokonać  przed rozpoczęciem prac związanych  z montażem  instalacji.

Dla  instalacji o mocy 3,1 kW będzie możliwość dopłaty także za zmianę jedynie inwertera  jednofazowego na trójfazowy (bez montażu dodatkowych modułów fotowoltaicznych).

Bliższe  informacje na temat projektu,  kontakt > zobacz