Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania przetargowego. Przedmiotem zamówienia jest:


Modernizacja energetyczna budynku Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie, obejmująca w szczególności:
a) docieplenie ścian piwnic w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej,
b) docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem,
c) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wraz ze skosami dachowymi,
d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu,
e) wymiana wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i zimnej wody,
f) wymiana kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z budową instalacji solarnej,
g) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej,
h) dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

Instalacja fotowoltaiczna i solarna na dachu Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie – koncepcja

Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie, mikroinstalacji fotowoltaicznych dla następujących obiektów:
a) Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5B, 34-200 Sucha Beskidzka
b) Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej,
c) Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej
d) Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,
e) Dom Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie.

Bliższe informacje > zobacz

Termin składania ofert 15.03.2022, godz. 10.00