Starosta Suski podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Suskiego na lata 2022 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028.

Projekt Programu Ochrony Środowiska , obwieszczenie Starosty Suskiego >zobacz

Wnioski i uwagi można zgłaszać do 26.10.2022