Pan  Starosta  Józef Bałos i Pan  Wicestarosta  Zbigniew  Hutniczak  w  dniu dzisiejszym tj. 26.08.2019 r.podpisali  umowę z Wykonawcą tj. firmą Polska Ekologia na realizację zadania związanego z montażem 1365 instalacji solarnych dla Mieszkańców Powiatu Suskiego.

Wartość umowy dotyczącej montażu instalacji solarnej: 14 328 498 zł brutto przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  oraz dodatkowym  dofinansowaniu przez Gminy tj. Gminę Stryszawa, Zawoja, Budzów, Bystra – Sidzina, Gminę Jordanów i Miasto Jordanów dla Mieszkańców.

Dofinansowanie:  

  •  70,5  % kosztów  instalacji , gdy Gmina  dofinansowuje  montaż instalacji
  • 55,2 %  kosztów  instalacji  – gdy  Gmina  nie dofinansowuje   montażu  instalacji 

Termin zakończenia montażu  instalacji solarnych do: 30.04.2021 r.

W chwili obecnej Wykonawca zgodnie z zapisami umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedstawi:

  • koncepcje wykonania prac określające szczegóły prowadzenia prac montażowych wynikające m.in.: z parametrów technicznych zastosowanych urządzeń;
  • karty materiałowe dla każdego z zastosowanych materiałów celem ich zatwierdzenia;

Na dzień 2,3,4,10 października planujemy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej o godzinach 15:30 oraz 18:00 spotkania z  Mieszkańcami, podczas których omówimy szczegóły dotyczące realizacji zadania w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru;

Do wyznaczonych  terminów spotkań z Mieszkańcami tj. 2,3,4,10 października planujemy przekazać Uczestnikom projektu informacje dotyczące:

  • harmonogramu realizacji zadania;
  • wysokości ostatniej raty oraz terminu jej płatności;
  • możliwości odliczenia kosztów zasobnika, który spełnia wymagania projektu.

Sprawami dotyczącymi  instalacji  solarnych zajmować się będą:

  • Maria Fabiś, pokój 113, tel. 33 8757 938
  • Paulina Tokarz-Mansour, pokój 113, tel. 33 8757 938

lub  Koordynator  projektu Paweł  Dyrcz    – pok. 109  – tel. 33 87 57 800

Więcej informacji na temat  projektu  >zobacz