Żródło: www.malopolska.pl

Pan  Starosta   Józef  Bałos  oraz Pan  Wicestarosta  Zbigniew  Hutniczak  w  dniu  2 marca    w gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podpisali   porozumienie   z  Marszałkiem Województwa   Małopolskiego, partnerami ze świata nauki , samorządami w  sprawie  promocji  odnawialnych źródeł energii  i poprawy efektywności energetycznej  w ramach  projektu  LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Województwo Małopolskie wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” wspólnie z 25 partnerami. To Ministerstwo Rozwoju, Województwo małopolskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, miasta Kraków, Tarnów i Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki.

Partnerami zagranicznymi projektu będą Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu oraz Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus. Realizację projektu w Małopolsce wspiera również Minister Klimatu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pełnomocnik Premiera do spraw Programu Czyste Powietrze.

W wyniku podpisania tego porozumienia będziemy ubiegać się o niemałe środki, bo ok. 70 mln zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej  – podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

W poniedziałkowym podpisaniu porozumienia udział wzięli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Krzysztof Mazur, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domagała, Prorektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz Wiceprezes Zarządu Europejskiego Centrum Czystego Powietrza Łukasz Adamkiewicz.

Podczas   spotkania   Starosta   Suski  Józef  Bałos  przedstawił   informacje o  wykonanych i realizowanych  przez Powiat Suski   projektach   dotyczących  odnawialnych  źródeł energii : min   wykonanych już   3007 instalacjach  solarnych  czy  obecnie  realizowanych   2000 instalacjach (1364 instalacje  solarne, 564  instalacje  fotowoltaiczne, 89 pomp ciepła)  czy  także   wymianie   200 kotłów.