Wydarzenie „Ochrona bioróżnorodności” Powiatu Suskiego (Wydziału Środowiska) odbyło się 1 maja na Placu Targowym w Suchej Beskidzkiej podczas Wystawy Ogrodniczej.  

Podczas wydarzenia promowano ochronę bioróżnorodności! Mieszkańcy, którzy odwiedzili nasze stoisko mogli w zamian za wypełnienie krzyżówki bądź quizu otrzymać hotel dla owadów.  Stoisko cieszyło się  ogromnym zainteresowaniem.

Podczas wydarzenia podkreślano jak ważne są sztuczne miejsca lęgowe, takie jak hotele dla owadów. Promowano zalety hoteli dla owadów, do których należą m.in.:  zwiększanie bioróżnorodności, poprawa kondycji oraz wielkości plonów, funkcja edukacyjna. Ponadto promowano przyczyny i skutki postępujących zmian klimatu.

Hotele dla owadów zostały wykonane przez Pracownię Edukacji Technicznej , a dokładnie przez Panią Barbarę Janik (Terapeutę) wraz z Podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Juszczynie (Juszczyn 542B). Ogrom pracy i serca włożony w wykonane prace jest naprawdę imponujący!

Serdecznie dziękujemy Podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej, Panu Dyrektorowi Marcinowi Pęczek, Pani Barbarze Janik   za tak pięknie wykonane hotele dla owadów, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem! podziw Mieszkańców na widok tych hoteli był ogromny!

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy odwiedzili nasze stoisko.

wydarzenie zrealizowane w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’ / LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 IPC/PL/000005 sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

#LIFEprogramme, #LIFEproject, #LIFE_EKOMAŁOPOLSKA #ochrona_bioróżnorodności #ochrona_klimatu #edukacja_ekologiczna #razem_dla_klimatu