Beneficjent Programu Czyste Powietrze w najnowszej wersji (wnioski złożone od 15.05.2020) może wygenerować wniosek o płatność poprzez:

  • Portal Beneficjenta– trzeba wypełnić aktywny pdf, podpisać go odręcznie i przesłać do WFOŚiGW wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami
  • Generator Wniosków udostępniony przez NFOŚiGW – wystarczy wypełnić wszystkie niezbędne pola w pliku pdf, dołączyć wymagane załączniki, podpisać wszystkie dokumenty podpisem elektronicznym (lub profilem zaufanym) i przesłać do WFOŚiGW drogą elektroniczną (na adres skrytki ePUAP). Generator umożliwia też przesłanie wypełnionego wniosku, który można wydrukować, podpisać odręcznie i przesłać drogą tradycyjną (dostarczyć osobiście lub pocztą)

Generator Wniosków jest dostępny na stronie > zobacz

Można też skorzystać z zakładki na portalu gov.pl >zobacz

Cała dokumentacja dostępna jest w Portalu Beneficjenta >zobacz


Dla wniosków złożonych przed zmianą Programu (do 14.05.2020 włącznie) obowiązuje starsza wersja wniosku o płatność, którą można znaleźć również na Portalu Beneficjenta – w zakładce Dokumentacja dla wniosków złożonych w naborach przed 15 maja 2020.

Poniżej najbardziej aktualne broszury dotyczące Programu Czyste Powietrze zawierające pełen zakres informacji o Programie.