W związku z   wejściem w życie    w dniu 23.11 2019   nowych przepisów ulegnie ujednolicona będzie  stawka  podatku  VAT  dla instalacji  fotowoltaicznych  bez względu na miejsce montażu.

Jednolita stawka podatku VAT  wynosić będzie  8 %. 

W związku  z powyższym w  dniu  13.11.2019  r przekazano  Wykonawcy   projekt  aneksu do umowy  związanej z montażem   546 instalacji fotowoltaicznych  na  terenie Powiatu Suskiego uwzględniający   zmiany o których  mowa powyżej.

Po zaakceptowaniu   zapisów aneksu przez Wykonawcę  prześlemy   do osób, które dotychczas  przewidywały montaż instalacji  pismo informujące o wysokości III raty  niższej niż dotychczas.

Przewidujemy, że  pisma  zostaną doręczone   uczestnikom projektu  nie później  niż w miesiącu  grudniu tak więc  przed  datą  płatności  III raty.

Bliższe  informacje na temat projektu,  kontakt > zobacz