Pomimo problemów związanych z pandemią zakończono montaż 546 instalacji fotowoltaicznych. Przekazano zgłoszenia do operatorów energetycznych celem przyłączenia instalacji do sieci.

Zgodnie za zapisami umowy z Mieszkańcami instalacje miały być zamontowane do 30.06.2021.

Dziękujemy za okazaną wyrozumiałość oraz wsparcie w szczególności naszym Darczyńcom :

  • 60 % kosztów netto dofinansowała Unia Europejska za pośrednictwem Małopolskiego Programu operacyjnego zarządzanego przez Urząd Marszałkowski
  • 15 % Gminy Budzów , Bystra Sidzina, Jordanów Gmina, Jordanów Miasto, Stryszawa, Zawoja

Dziękujemy Mieszkańcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Zdjęcia wykonanych instalacji fotowoltaicznych > zobacz

W chwili obecnej przygotowujemy się do montażu przed końcem października 2021 r. kolejnych około 290 instalacji fotowoltaicznych. Nie prowadzimy naboru zgłoszeń, gdyż na liście rezerwowej znajduje się około 2500 zgłoszeń.