Wszystkie instalacje fotowoltaiczne montowane w ramach projektu mają możliwość łączenia się poprzez WiFi z komputerem lub smartfonem użytkownika celem obserwacji efektów pracy instalacji fotowoltaicznej.

Moduł WiFi umożliwia zdalne monitorowanie instalacji fotowoltaicznej. Pozwala na połączenie w odległości do 50 m od routera WiFi. Dzięki specjalnej platformie SolaX Cloud można śledzić działanie systemu pv z dowolnego miejsca. Poniżej przedstawiono wybrane strony z platformy SolaX Cloud.

Wykonawca robót do momentu odbioru częściowego wykonuje w ramach zadania nieodpłatną konfigurację sieci WiFi.

Po terminie odbioru częściowego konfigurację WiFi można wykonać jedynie samodzielnie, lub odpłatnie.

W przypadku nie wystarczającej siły sygnału należy zapewnić urządzenie wzmacniające sygnał przed rozpoczęciem konfiguracji WiFi.

Samodzielna konfiguracja WiFi (filmik) > zobacz