W Powiecie Suskim przybędzie 1200 szt. drzew owocowych i krzewów, które przekazano do posadzenia uczestnikom kampanii informacyjno – edukacyjnej „Drzewo dla klimatu” :

  • podczas Festiwalu Ekologicznego „Eko 2023″ w dniu 21 kwietnia
  • na Rynku w Jordanowie w dniu 23 kwietnia

Kampania „Drzewo dla Klimatu” miała na celu podnoszenie świadomości ekologicznej Mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i środowiska, promowano sadzenie drzew oraz ochronę drzew istniejących.

Celem zainicjowania dobrych nawyków w zakresie ochrony klimatu  uczestnikom kampanii przekazywano sadzonki drzew/krzewów do zasadzenia na swoich podwórkach.  Dostępne były sadzonki drzew owocowych: jabłoni, gruszy, czereśni, śliwy oraz krzewów: malina, borówka amerykańska. 

Kampania została skierowana do różnych grup wiekowych, zarówno do dzieci, młodzieży ale też i najstarszych.  Do Jordanowa przybyły rodziny z dziećmi, co szczególnie cieszy gdyż dobre nawyki w zakresie ochrony środowiska należy kształtować od najmłodszych lat.  W Stryszawie na Festiwalu obecni byli uczniowie szkół i przedszkoli Powiatu Suskiego wraz z opiekunami/nauczycielami, którzy uczestniczyli w konkursach.

W realizację/przygotowanie kampanii zaangażowany był powiatowy doradca ds. klimatu i środowiska oraz w akcję włączyli się również Ekodoradcy Gmin/Miast Powiatu Suskiego. Efekty naszych działań można zaobserwować w przedstawionej galerii zdjęć.

Nadmienić należy, że dnia 21 kwietnia na Festiwalu Ekologicznym „ EKO 2023” w Gminnym Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie odbywały się konkursy: plastyczny „Zainwestuj w naszą Planetę”, wiedzy ekologicznej, przegląd piosenki ekologicznej oraz kampania „Drzewo dla klimatu”.  W Stryszawie podczas Festiwalu swoją obecnością zaszczycił i rozpoczął Festiwal Wójt Gminy Stryszawa – Rafał Lasek. Świadomość ekologiczna uczestników Festiwalu (Dzieci i Młodzieży) patrząc na efekty tj. na prace plastyczne, czy wykonanie piosenki ekologicznej oraz efekty konkursu wiedzy naprawdę zachwyca. Przygotowanie uczestników wszystkich konkursów na medal! Gratulujemy wszystkim Laureatom Konkursów oraz wszystkim uczestnikom, zaangażowanie i przygotowanie było ogromne. Wyniki konkursów można zobaczyć na stronie: https://www.stryszawa.pl/tradycja-i-kultura/aktualnosci-kulturalne 

Dnia  23 kwietnia kampanię „Drzewo dla Klimatu” zrealizowano na rynku Miasta Jordanowa. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród Mieszkańców. Oprócz stoiska informacyjno-edukacyjnego promującego dobre nawyki w zakresie ochrony klimatu  były dostępne punkty informacyjne w zakresie programu „Czyste Powietrze” Ekodoradców: z Gminy Jordanów – Joanna Czyszczoń oraz Miasta Jordanowa – Magdalena Łabędzka.  Na rynku w Jordanowie swoją obecnością zaszczycił Burmistrz Miasta Jordanowa – Andrzej Malczewski oraz Wójt Gminy Jordanów Artur Kudzia.

Kampania „Drzewo dla Klimatu” zrealizowana została pod patronatem Starosty Suskiego – Józefa Bałosa, Burmistrza Miasta Jordanowa – Andrzeja Malczewskiego, Wójta Gminy Jordanów – Artura Kudzi, Wójta Gminy Bystra – Sidzina – Stanisława Tempki, Wójta Gminy Stryszawa – Rafała Lasek.

Partnerzy Kampanii: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie na czele z Dyrektor – Renatą Chudzik, Urzędy Gmin/Miast Powiatu Suskiego, Ekodoradcy Gmin/Miast Powiatu Suskiego.

Dziękujemy wszystkim Włodarzom Gmin i Miast Powiatu Suskiego za objęcie akcji Patronatem oraz zaangażowanie w akcję. Dziękujemy Ekodoradcom Gminnym za obecność i zrealizowanie wspólnej inicjatywy. Dziękujemy Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury –   Renacie Chudzik za możliwość współorganizowania Festiwalu Ekologicznego.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Powiatu Suskiego, którzy odwiedzili nasze stoisko! To dzięki Waszemu pozytywnemu nastawieniu ta akcja nabrała tak pozytywnego wydźwięku. 

Kampania została przygotowana przez doradcę ds. klimatu i środowiska – Paulinę Tokarz-Mansour przy udziale Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej – Naczelnika Wydziału Środowiska – Pawła Dyrcz, Zastępcy Naczelnika Wydziału Środowiska – Marka Mrugacza, oraz Marię Fabiś, Sylwię Knapczyk oraz Joannę Sajewicz.

Kampania zrealizowana w ramach projektu LIFE IP-EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.