Zadanie    związane  z  realizacją  2000 instalacji  solarnych  musi zakończyć  się   w następujących terminach: 

  • 1365 instalacji solarnych  –  30.04.2021
  • 546 instalacji  fotowoltaicznych –  31.12.2020
  • 89 powietrznych  pomp ciepła  –  31.12.2019

  Instalacje  będą wykonywane   w kolejności zgodnej z  numerami  podpisanych umów (widnieje na górze umowy).    W  załączonym  harmonogramie    przypisano  do danej instalacji miesiąc  w którym instalacja  będzie  wykonana.  Uczestniczy  projektu  podczas  spotkań   w okresie od 2.10 – 15.10  otrzymają  pisma  zawierające  informacje o  miesiącu w którym  ich instalacja  będzie wykonana.   W zakreślonym  miesiącu  firma   wykonawcza  skontaktuje się  z uczestnikiem  projektu celem umówienia wizyty wstępnej podczas której  ustalone zostaną szczegóły  dotyczące montażu instalacji oraz zostanie wyznaczony  konkretny dzień montażu. 

Uwaga !!!

  • Instalacje  przewidziane  do montażu  na gruncie, budynku  gospodarczym, zostały przesunięte  na  okres  po Nowym Roku, aby  umożliwić  ewentualne skorzystanie  z obniżonej stawki VAT 8% na prace  wykonane  poza  budynkiem mieszkalnym
  • harmonogram  szybszy montaż dotyczy  przypadków  szczególnych  (np. pęknięcie  wężownicy w   istniejącym zasobniku,  montaż  nowego kotła) i będzie  realizowany  w  miarę możliwości  wykonawczych i finansowych

Harmonogram  montażu  solary > zobacz 

Harmonogram  montażu  instalacje  fotowoltaiczne  (PV) >  zobacz

Harmonogram  montażu pompy ciepła> zobacz 

Harmonogram szybszy montaż >zobacz

Harmonogram  spotkań  > zobacz

Bliższe  informacje  o projekcie > zobacz