W  okresie  od 2 do 15 października  2019  r. odbędą  się  spotkania z Mieszkańcami  z którymi Powiat Suski  podpisał  umowy w zakresie  realizacji 2000 instalacji :

 • 1365 instalacji solarnych
 • 546 instalacji  fotowoltaicznych
 • 89 powietrznych  pomp ciepła

w spotkaniu uczestniczyć będą :

 •  Pan Józef  Bałos – Starosta  Suski
 • Pan Zbigniew  Hutniczak  – Wicestarosta  Suski
 • Przedstawiciele   Wykonwaców  robót :  FLEXIPOWER GROUP ( PV, Pompy ciepła)  Polska  Energia ( solary)
 • Inspektor  Nadzoru  Pan Arkadiusz  Zembura
 • Koordynator  z ramienia Powaitu- Paweł Dyrcz
 • Pracownicy Wydziału Środowiska   zajmujący się   poszczególnymi   instalacjami  (instalacje   solarne  : Pani Paulina  Tokarz Mansour, Pani Maria Fabiś,  Instalacje PV : Pani Sylwia Knapczyk, Pani Ewelina Krupiak, Pompy ciepła:  Pan Marek Mrugacz, Pani Izabela Sikora)

Podczas  spotkania przekazane będą   informacje  dotyczące:

 • sposobu realizacji zadania
 • terminów wykonania
 • charakterystyki  montowanych urządzeń
 • wysokości  III raty  i ostatecznych kosztach zadania

Uczestniczy  projektu  zostali powiadomieni  telefonicznie  o terminie  spotkania. 

Z uwagi na ilość  osób biorących  udział w spotkaniach prosimy o :

 • przybycie na spotkanie w  wyznaczonym terminie,
 • przybycie   na spotkanie   min. 30 minut przez wyznaczonym  czasem gdyż przed spotkaniem wydawane będą  pisma informujące o ostatecznej wysokości III raty, terminie wykonania.

Harmonogram  spotkań  > zobacz

Bliższe  informacje  o projekcie > zobacz