W ramach Małopolskiego Zielonego Tygodnia „Green Week 2022” zrealizowano w dniu 1 czerwca dwie lekcje ekologiczne w Zespole  Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

Tematyką spotkania była efektywności energetycznej budynków istniejących i projektowanych. Przedstawiono przykłady analizy efektywności energetycznej istniejących budynków w zależności od zastosowanych rozwiązań termomodernizacyjnych w oparciu o ogólnodostępny program. Omówiono budynki energooszczędne, zasady ich wykonania.

Wspomniano o możliwości dofinansowań działań termomodernizacyjnych z programu „Czyste Powietrze” oraz z ulgi termomodernizacyjnej.  Wspomniano o konieczności zgłoszenia źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed 30 czerwca. Pokazano uczniom na zdjęciach jak wyglądała ich szkoła przed i po termomodernizacji. Przedstawiono zdjęcia starej kotłowni węglowej w szkole jak i nowej olejowej po jej modernizacji.

W lekcjach wzięło udział łącznie 67 Uczniów.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie Panu Zbigniewowi Kołat  za umożliwienie przeprowadzenia lekcji w szkole oraz życzliwe przyjęcie.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMALOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego’’ (LIFE- IP EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 /PL/000005) sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

#LIFEprogramme, #LIFEproject, #LIFE_EKOMAŁOPOLSKA #zielonytydzien #powiatsuski