W ramach realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” oraz działań edukacyjnych wpisanych w ideę projektu w dniu dzisiejszym tj. 09.03.2022 r. przedstawiciele Powiatu Suskiego – Naczelnik Wydziału Środowiska Pan Paweł Dyrcz oraz Doradca ds. klimatu i środowiska Pani Paulina Tokarz-Mansour przeprowadzili trzy spotkania z młodzieżą w Zespole Szkół Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej dla klas o profilu technicznym.

  • Spotkania zostały przeprowadzone dla trzech grup młodzieży w godzinach 10-12:45.
  • Na spotkaniu przedstawiono młodzieży tematykę dotyczącą budynków ekologicznych, podział tych budynków, zasady budowy takich budynków od wyboru działki, przez projekt, ściany, okna, dach po wentylację oraz wykorzystanie np.: energii słońca poprzez montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych lub wykorzystanie energii zawartej w powietrzu czy też gruncie poprzez montaż pomp ciepła.
  • Poruszono kwestię konieczności zgłoszenia źródła ciepła do CEEB oraz wskazano terminy wymiany kotłów, podkreślono szczególnie konieczność wymiany kotłów pozaklasowych do końca roku 2022.
  • W spotkaniu uczestniczyło 84 uczniów, nauczyciel Pan Maciej Kot, Dyrektor Szkoły Pan Sławomir Kudzia.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły za życzliwe przyjęcie, Nauczycielowi Panu Maciejowi Kot za pomoc w określeniu tematyki przydatnej dla młodzieży, Młodzieży za życzliwe przyjęcie oraz dyskusję.

Mamy nadzieję na dalszą współpracę i dobre inicjatywy na rzecz ochrony środowiska