W 2022 roku Polacy mogą ubiegać się o świadczenie, które pokryje koszty energii elektrycznej oraz żywności ze względu na wzrost cen. Dodatek osłonowy można otrzymać na podstawie złożonego wniosku do właściwego urzędu Gminy.

Dokument może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku drogi elektronicznej, wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Aby jak najwięcej osób dowiedziało się o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy, na sprzedawców energii elektrycznej i gazu ziemnego zostanie nałożony obowiązek informacyjny dot. prawa odbiorcy w gospodarstwie domowym o ubieganie się o dodatek.

Dodatek osłonowy będzie obowiązywał w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Ministerstwo Klimatu przewiduje uruchomienie od 4 stycznia 2022 roku specjalnej infolinii dotyczącej dodatku osłonowego : 22 369 14 44 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)

Zródło:https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy