W dniu 20 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1974 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Wzór wniosku pdf > zobacz

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 zł– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Uwaga :

  • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa do właściwej gminy się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.  
  • Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.