Rozpoczęto bezpłatne przeglądy pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej zamontowanych w budynkach Mieszkańców Powiatu suskiego w 2019 r. w ramach umów podpisany z Starostwem Powiatowym.

Przeglądy będą wykonywane w godzinach 9-17.
Użytkownicy będą z wyprzedzeniem umawiani na wizytę technika.

Zakres przeglądu obejmuje sprawdzenie:

  • szczelności połączeń hydraulicznych
  • stanu izolacji rur wentylacyjnych
  • ciśnienia  w instalacji
  • stanu anody tytanowej
  • szczelności przewodów wody zimnej i ciepłej oraz c.o.
  • szczelności naczynia wzbiorczego C.W.U.
  • ciśnienia statycznego w naczyniu.