Z dniem 12.05.2021 rozpoczynają się prace audytowe przed montażem drugiej partii 295 instalacji fotowoltaicznych.

Prace audytowe polegać będą na ustaleniu:

  • miejsca montażu
  • możliwości rozbudowy instalacji PV na własny koszt zgodnie z cennikiem przedstawiony podczas przekazania umowy
  • miejsca montażu falownika
  • miejsca wpięcia w sieć
  • pomiarze napięcia na każdej z faz

Ustalenia z audytu zostaną zawarte w protokole, który musi być podpisany przez Mieszkańca

Prace audytowe przeprowadzi Pan Tomasz Ciebień na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez przedstawiciela Powiatu.

Przewidywany termin zakończenia montażu 295 instalacji PV – 28 września 2021

Instalacje będą montowane z tych samych komponentów i według tych samych zasad co w pierwszym etapie > zobacz

Projekt dofinansowany środków UE oraz Gmin Budzów, Bystra Sidzina, Gmina Jordanów, Miasto Jordanów, Gmina Stryszawa.

Nie prowadzimy naboru nowych uczestników projektu.