Od  ogłoszonych   w dniu 29.07.2019 r.  wyników postępowania  przetargowego związanego z  zakupem i montażem  2000 instalacji  odnawialnych źródeł  energii  przeznaczonych dla Mieszkańców  Powiatu Suskiego: 1365 instalacji solarnych 546  instalacji  fotowoltaicznych 89 pomp ciepła w zakreślonym ustawą  prawo zamówień  publicznych  nie  wniesiono  odwołań    w związku z  tym: wezwano  Wykonawców   do przedstawienia potwierdzenia  wniesienia  zabezpieczenia…

Czytaj więcej

Ogłoszono   wyniki  postępowania  przetargowego związanego z  zakupem i montażem  2000 instalacji  odnawialnych źródeł  energii  przeznaczonych dla Mieszkańców  Powiatu Suskiego: 1365 instalacji solarnych 546  instalacji  fotowoltaicznych 89 pomp ciepła Od  wyników  postępowania  przetargowego  zgodnie  z zapisami  ustawy  prawo zamówień  publicznych  przysługuje  10  – dniowy   termin  wniesienia odwołania, co  może  wpłynąć  na  ostateczny termin podpisania umów z…

Czytaj więcej

Rząd  RP ogłosił  stworzenie nowego programu Mój Prąd.  Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej  z  instalacji fotowoltaicznych. Budżet   programu to 1 mld zł Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznych , nie więcej niż 5000 zł. Środki  wypłacać  będzie  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  > zobacz Wsparciem mogą zostać objęte instalacje…

Czytaj więcej

Planujemy, aby przynajmniej   raz  w miesiącu  Przedstawiciele   Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska w Krakowie   udzielali  informacji na temat  Rządowego projektu  „Czyste Powietrze”  przeznaczonego  dla osób fizycznych  na działania związane z termomodernizacją  budynków, wymianą   okien, wymianą  kotłów, montażem  instalacji  solarnych  i fotowoltaicznych. Wysokość  dotacji  uzależniona jest od dochodu. Konsultacje odbywać będą  się  Starostwie  Powiatowym  w Suchej Beskidzkiej…

Czytaj więcej